Laroye Jean (1868-1932)

° Bredene, 23 april 1868 - † 13 juli 1932

politieke loopbaan

gemeenteraadslid Oostende, 1896.03.30-1932.07.13 

beroep

handelaar

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 171-172.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 22.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).