Lanszweert Edouard François Jean Désiré (1833-1906)

° Oostende, 08 juli 1833- † Oostende, 09 maart 1906

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1872.09.01- 1879.01.15

persoonlijke gegevens

vader: Lanszweert Louis Désiré
moeder: Verpoorten Joséphine Louise
gehuwd met: Versluys Louise Mathilde, Oostende, 29 september 1887

studies

apotheker, Brussel, 7 augustus 1858

beroep

apotheker

overige mandaten, functies en activiteiten

- voorzitter van de commissie van het burgerlijk hospitaal
- voorzitter van de plaatselijke medische commissie
- voorzitter van de Berg van Barmhartigheid

eretekens

- ridder in de Leopoldsorde
- burgerlijk kruis 1ste klasse

adres

- 1906: Oostende, Kapellestraat 87

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- overlijdensakte, 9 maart 1906

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 170-171 en 213.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 22.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 07.05.2007