Kesteloot Charles (1854-1920)

° Mariakerke, 24 januari 1854 - † 1920

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1904.01.01-1920.08.19
- schepen Mariakerke

persoonlijke gegevens

vader: Kesteloot Hubert Joseph
moeder Verleye Françoise Jeanne

beroep

hotelier

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 169 en 170.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 251.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- Hulde aan de Hr Kesteloot; een knap Oostends magistraat - Ostend Flash, IV, 1961, 3, p. 4.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 29.03.2006