Jacqueloot Amand Romain (1839-1894)

° Bredene, 09 november 1839 - † Oostende, 21 juli 1894

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1885.01.01-1890
- provincieraadslid van West-Vlaanderen

persoonlijke gegevens

vader: Jacqueloot Joseph
moeder: D'hollander Françoise
gehuwd met: 1. Declercq Sidonie - 2. Defonseca Hélène

beroep

aannemer

overige mandaten, functies en activiteiten

komiteit ass; lib.
lid Willemsfonds, 1887

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 167-168.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 249.
- Echo d'Ostende, 2 oktober 1884, blz. 3
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).