Helsmoortel Oscar Jean Emile (1853-)

°24 juli 1853 - † ?

politieke loopbaan

strekking: liberaal, voorheen lid van de Katholieke Kring

- gemeenteraadslid Oostende, 1904.01.01-1907

persoonlijke gegevens

vader: Helsmoortel Jean Flomentin
moeder: Genachte Adelaïde
gehuwd met: De Clerck Angelina, Oostende, 4 oktober 1879

beroep

kolenhandelaar

overige mandaten, functies en activiteiten

lid Willemsfonds, 1892

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 179.