Helin Maximilien Jacques Marcel (1838-)

° Ronquières, 13 april 1838 - † ?

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1879.01.15-1884.07.21 (ontslag)

persoonlijke gegevens


vader: Helin Maximilien Jacques
moeder: Prica Hyacinthe
gehuwd met: Valcke Louise Caroline Augusta, Oostende, 4 april 1867

beroep

militair : luitenant ter zee bij de staatsmarine

overige mandaten, functies en activiteiten

- komiteit Ass. lib. 1878
- vicevoorzitter Ass. lib. 1880
- secretaris Ass. lib. 1882
- voorzitter Cercle Coecilia 1883-1889

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 165.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 179.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).