Hamman Théodore François Michel (1792-1875)

° Oostende, 29 september 1792 - † Oostende, 26 februari 1875

politieke loopbaan

strekking: unionistisch

gemeenteraadslid Oostende, 1831-1845
schepen Oostende, 1845-04.02.1852

NB In 1818 was een zekere T. Hamman ook schepen.  Wellicht was dat zijn vader

persoonlijke gegevens

vader: Hamman Thomas Théodor François († Oostende)
moeder: Dubruille Jeanne Henriette Françoise († Oostende)
gehuwd met: Uytborck Louise Marie Thérèse ()° Tienen, 26.10.1812) (x Oostende, 12 mei 1830)

beroep

reder

loopbaan

reder van o.a. de visserssloep O.144 Gabriel;

schip vergaan in de storm van 2-4 december 1863

overige mandaten, functies en activiteiten

- medeoprichter van de “Verzekeringsmaatschappij van Visschersboten/Compagnie d’Assurance sur les bateaux de pêche” (januari 1836) samen met Emile De Brauwer, De Knuyt-De Brauwer en Van Imschoot-De Brock
- voorzitter Berg van Barmhartigheid Oostende

eretekens

- Ridder in de leopoldsorde

bronnen

- jaarverslagen Oostende, passim
- overlijdensakte
- huwelijksakte Oostende, 1830/30

bibliografie

- ASAERT, G. Analytische inventaris van monsterrollen ter visserij (1818-1843 en 1860-1910), Brussel (ARA), 1986.

- HUBRECHTSEN, F. Het visje wordt duur betaald…, in : De Plate, 1991, p. 140-142.

- OPSTAELE, Piet. Theodore François Michel Hamman (1792-1875) - De Plate, XVII, 1988, pp. 89-95.

- OPSTAELE, Piet.  Theodore François Michel Hamman (1792-1875). Gent, RUG (oefening 1e kandidatuur geschiedenis), 1986, 43 p.

- HOSTYN, Norbert.  De familie Hamman en hun aanverwanten - VVF-streepje, 1979-1981.

- MAERVOET, W. Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 179.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via www.oostende.be/archief
laatst gewijzigd op 18.01.2012