Hamman Auguste Michel Bernard Marie (1860-1927)

° Oostende, 29 april 1860 – † Oostende, 28 januari 1927

politieke loopbaan

strekking: katholiek

- gemeenteraadslid Oostende, 1904.01.01-1907/1912.01.01-1926
- lid van Kamer van Volksvertegenwoordigers, 14.10.1894 - 1900
- lid van Kamer van Volksvertegenwoordigers, 16.01.1908 - 1921 (ter vervanging van J. Vanderheyde)
- lid van Senaat, 20.11.1921 - 28.01.1927

persoonlijke gegevens

vader: Hamman Thomas
moeder: Quillac Marie
gehuwd met: Janssens Hélène, Oostende, 17 november 1883

beroep

reder-scheepsbouwer

overige functies en activiteiten

erevoorzitter van de Visschersgilde “’t Zal wel Gaan”
medewerker van Paster Pype.

adres

Oostende, Langestraat 60

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- ASAERT G. Analytische inventaris van monsterrollen ter visserij (1818-1843 en 1860-1910), Brussel (ARA), 1986.
- Auguste Hamman (1860-1927). In ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online]. 2004-12-09]. Record no. 7295.
- DE MEESTER V. Hulde aan de vissers die in zee bleven, Aartrijke, (1995), p. 54.
- HOSTYN Norbert.  De familie Hamman en hun aanverwanten - VVF-streepje, 1979-1981.
- MAERVOET W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 178.
- VAN MOLLE P. Het Belgisch parlement. p. 168.
- WEIS Carlo. Auguste Michel Hamman (1860-1927): notice biographique. Bruxelles, ULB – studieopdracht 2e kan. Pers en Communicatie, 1988, III + 28 +8 p.

bronvermelding

online via www.oostende.be/Archief/Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 17.01.2012