Goffin Hector (1861-1944)

° Oostende, 01 april 1861 - † Brugge, 2 november 1944

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1891.01.05-1895

studies

- geneeskunde, Brussel, 9 september 1885

beroep

arts

persoonlijke gegevens

vader: Goffin Henri
moeder: Van Dycke Elisabeth

overige mandaten, functies en activiteiten

komiteit Ass. lib.

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 164.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 06.06.2006


- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 178.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim