Goetgebeur Georges

° ? - † ?

politieke loopbaan

- gemeenteraadslid Oostende, 1927.01.06-1930.09.26
- schepen Oostende, 1927.01.06-1930.09.26

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim