Gérard Joseph (1830-1897)

° Namen, 20 maart 1830 - † Oostende, 27 januari 1897

politieke loopbaan

strekking: liberaal


- gemeenteraadslid Oostende, 1896.03.30-†1897.01.27

persoonlijke gegevens

vader: Gérard Jean Dominique Joseph
moeder: Thérasse Florence
gehuwd met Seny Louise Eugénie

beroep

wijnhandelaar

overige mandaten, functies en activiteiten

komiteit Ass. lib.

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 163.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 178
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim