Garnier Louis Joseph Julien (1857-1922)

° Beaurain, 24 februari 1857 - †  Oostende, 27 februari 1922

politieke loopbaan

strekking: katholiek

- gemeenteraadslid Oostende, 1912.01.01-1920
- schepen Oostende, 1912.01.01-1920

persoonlijke gegevens

gehuwd met: Herreboudt Thérèse Marie Beatrix (x Brugge, 9 juli 1889)

studies

- geneeskunde, Leuven, 5 april 1884

beroep

geneesheer

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- huwelijksakte Brugge 1889/160

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 177

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 31.05.2007