Fontaine Pierre (1814-1882)

° Brussel, 1814 - † Brussel, 9 december 1882

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1880.12.01-1884.12.31
- schepen Oostende, 1880.12.01-1884.12.31

persoonlijke gegevens

gehuwd met: Bogaerts Victoire

beroep

hotelier

overige mandaten, functies en activiteiten

- vicevoorzitter Société du commerce Ostendais, 1870
- voorzitter Cercle Coecilia, 1872-1882
- vicevoorzitter Association lib.
- komiteit Ass. Lib.

iconografie

- Beeldbank Oostende, DW/A010, DW/A011, DW/B028, DW/C018, DW/C019: porseleinkaarten Hotel de Flandre, uitgebaat door P. Fontaine

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 177.

- Echo d'Ostende, 18 december 1882, p. 3