Fermon Désiré (1842-1920)

° Sint-Antelinx, 26 december 1842 - † Oostende, 5 april 1920

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1888.01.01-1897.07.27
- schepen Oostende, 1897.07.27-1911

persoonlijke gegevens

vader: Fermon Karel (gemeenteontvanger, ° ca. 1811)
moeder: Dewinter Coleta († Oostende, 05.07.1864)
gehuwd met: Danneel Hortentia Maria Clementia, Oostende, 14 juni 1873

beroep

1873: handelsbediende
handelaar 

overige mandaten, functies en activiteiten

- ondervoorzitter handelskamer
- komiteit Ass. lib.
- lid Willemsfonds vanaf 1877

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 
- huwelijksakte Oostende, 1873/69

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 162.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 177.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 31.05.2007