Everaerts Edouard (1865)

° Oostende, 20 januari 1865 - †

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1912.01.01-1919.12.01

persoonlijke gegevens

vader Everaerts Guillaume
moeder: Meire Hortence

beroep

apotheker

overige mandaten, functies en activiteiten

- secretaris "Help u zelf
- voorzitter Jonge Liberale Wacht


bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 162.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 177.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim