Dumon Auguste Joseph (1853-1907)

° Oostende, 12 oktober 1853 - † Oostende, 05 november 1907

politieke loopbaan

strekking: liberaal : stichtend lid van de katholieke Kring Oostende

- gemeenteraadslid Oostende, 1900.01.01 - †1907.11.05

persoonlijke gegevens

vader: Dumon Auguste
moeder: Marleyn Rosalie
gehuwd met: Moreno Clémence, Oostende, 7 mei 1875

beroep

aannemer - timmerman

overige mandaten, functies en activiteiten

- voorzitter werkrechtersraad, 1857
- lid openbare onderstand
- komiteit Ass. lib.

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 161.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 133.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim