Devander Louis (1777-1840)

° Duinkerke, 3 juli 1777 - † Oostende, 7 maart 1840

politieke loopbaan

strekking: unionistisch

- gemeenteraadslid Oostende, 1836-1840

persoonlijke gegevens

vader: Devander Joseph
moeder: Verlinde Christine
gehuwd met: Leep Rosa Eugenie Cecile C. (Oostende, 22.02.1808)

beroep

1808: bediende bij de marine, belast met het algemeen magazijn van de Oostendse haven
 koopman

adres

1808: Oostende

bronnen

- jaarverslagen Oostende, passim
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 36.
- huwelijksakte Louis Devander, Oostende 1808