Dereere Auguste (1818- )

° Eernegem, 1818.10.25 - † ?

politieke loopbaan

partij: katholiek

- gemeenteraadslid Oostende, 1851-1872.09.01

persoonlijke gegevens

gehuwd met Rosalie Vandorpe

beroep

aannemer

overige mandaten, functies en activiteiten

patroonsraadslid 1896
                    

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 36.
- Echo d'Ostende, 12 april 1883, blz. 3
- jaarverslagen Oostende, passim