Denduyts Prosper Hypolite (1808)

° Oostende, 19 augustus 1808 - †

politieke loopbaan

partij liberaal

- gemeenteraadslid, 1852-1857

persoonlijke gegevens

vader: Edouard Constantin Jacques Denduyts
moeder : Anna Maria Maertens
echtg. : Stefanie Joanna Maetens

beroep

reder

bibliografie

- Maervoet – De Plate, 1983, 7
- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 155.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 36.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- jaarverslagen Oostende, passim