Dejardin Henri Charles Maria

° ? - † ?

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1912-1920

persoonlijke gegevens

vader: Dejardin Paul Hyacinthe Leopold
gehuwd met: Gillard Maria

beroep

advocaat

overige mandaten, functies en activiteiten

- komiteit ligue Lib.
- komiteit Union lib.

bronnen

notulen Gemeenteraad Oostende, passim

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 204.