Decock Jérome (1867-1937)

° 7 februari 1867 - † november 1937

politieke loopbaan

gemeenteraadslid Oostende, 1933.01.06-†1937.11.00

beroep

- onderwijzer
- kantonnaal opziener van het lager onderwijs

overige mandaten, functies en activiteiten

- Comité voor Hulp en Voeding, 1914-1918
- Werk der Kindsheid, 1914-1918
- Werk der Melkbedeling, 1914-1918

eretekens 

- ereteken der Nationale Erkentelijkheid    
               

bronnen

- notulen Gemeenteraad Oostende, passim
- rouwhulde gemeenteraad Oostende, 26.11.1937