Decleir Charles François Bernardin (1787-?<1847)

° Ootende, 10 mei 1787 - † ? ca. < 1847

politieke loopbaan

strekking: unionistisch
- gemeenteraadslid Oostende, 1842.10 – ontslag 1842

persoonlijke gegevens

vader: Decleir Charles François
moeder: Levant Scholastique Josèphe
gehuwd met : Belleroche Anne Catherine (Oostende, 21.01.1819)

beroep

handelaar

opmerkingen

Decleir liet in 1842/1843 1.920 kg. brood verdelen door het Bureau van Weldadigheid

bronnen

- jaarverslagen Oostende, passim
- huwelijksakte 1819

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 88.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 06.06.2006