De Vriese Hector

° ? - † ?

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- schepen Oostende, 1912.01.01-1920

beroep

apotheker

bronnen

- notulen Gemeenteraad Oostende, passim
- De Vrijheid, 5 oktober 1911, blz. 1

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 37.