de Vrière Raoul Philippe Louis Alfred Gislain, baron (1865-1929)

° Sint-Joost-ten-Node, 02 april 1865 - † Zedelgem, 23 november 1929

beroep

diplomaat, rentenier

politieke loopbaan

strekking: liberaal
- gemeenteraadslid Oostende, 1912.01.01-1920

persoonlijke gegevens

baron
vader: de Vrière Alfred Gustaaf Adolphe Gislain
moeder: de vanderstegen de Putte Emilie Philippe Marie
gehuwd met: Cutting Heyward Anna (gescheiden) / Eggers Berta (13.08.1873)

bronnen

- RAB, Aanwinten II, 6860: Archief de Vrière Raoul
- DE VRIERE, Raoul. Jusqu'à 18 ans. Premiers extraits autobiographiques. Ostende, Bouchery, 1926, 155 p.

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 158.
- Vanhoutryve, André, Journal de Bruges. Een Franstalige, Brugse, conservatieve, liberale krant. Met een herdruk van "La Tête de Fer" van Caroline Popp. Met een voorwoord van Louis Bril, Zwevezele, Uitgeverij Gevaert, 2002, p. 137.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 12(1983)blz. 37.
- notulen Gemeenteraad Oostende, passim