De Ceunynck Napoleon Auguste (1812-1880)

° Veurne, 02 februari 1812 - † Oostende, 29 december 1880

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid van Oostende, 1852.03.15-1875.12.31 (ontslag 1875.11.08)

persoonlijke gegevens

vader: De Ceunynck Philippe Joseph
moeder: Vandekerckhove Jeanne Thérèse
gehuwd met: Behaegel Sophia Marie

beroep

arts

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 


bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 151.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 187.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).
- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim