De Breyne Aimé Louis Aristide (1837-1900)

° Oostende, 2 december 1837 - † Oostende, 11 maart 1900

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1876.01.05-1897.06.08
- schepen Oostende, 1897.06.08-†1900.03.11

persoonlijke gegevens

vader: De Breyne Pierre Louis Jean
moeder: Gosse Henriette Marie Françoise
ongehuwd


beroep

handelaar

overige mandaten, functies en activiteiten

- rechter koophandelsrechtbank
- stichter en schatbewaarder van de Ass.  lib.
- voorzitter Hoop in de Toekomst (1881)
- ondervoorzitter Willemsfonds Oostende, 1882
- voorzitter Willemsfonds Oostende, 1887

eretekens

- ridder in de Leopoldsorde
- burgerlijk kruis 2de klasse van de mutualiteiten
- burgerlijk kruis 1ste klasse van de mutualiteiten

adres

- 1900: Oostende, Sint-Jorisstraat 6

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 
- overlijdensakte 1900/243

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 150.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 185.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 15.05.2006