De Backer Henricus (1853-1927)

° Dikkebus, 6 juni 1853 - † Oostende, 25 februari 1927

politieke loopbaan

strekking: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1900.01.22-1907

persoonlijke gegevens

vader: Debacker Pieter Jacobus
moeder: Decroix Regina adelaïde Ludovica
gehuwd met:
- Achslog Maria Sophia Amelia (< 1927)
- Mahieu Maria Mathilda
kinderen:
- Debacker Juliaan

beroep

rentenier
herbergier (1927)

overige mandaten, functies en activiteiten

-voorzitter fanfare 'Altijd Hoger' (° Zeemanshuis, Vuurtorenwijk, 24.07.1900-03.08.1914), 1900-

adres

1927: Oostende, Vuurtorenweg 75

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 
- overlijdensakte 1927

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 149.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 184.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 16.05.2006