David Joseph Benoit (1819-1881)

° Oostende, 31 maart 1819 - † Oostende, 27 april 1881

beroep

grondeigenaar

politieke loopbaan

strekking: liberaal
- gemeenteraadslid van Oostende, 1876.01.05-1881.01.31

persoonlijke gegevens

vader: David Pierre Joannes
moeder: David Nathalie Theresia
gehuwd met: Valcke Adelaïde
kinderen
- David Josephus
- David Eduardus

beroep

grondeigenaar

overige mandaten, functies en activiteiten

- kapitein adjudant majoor bij de Burgerwacht
- komiteit ass. lib.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 
- overlijdensakte 1881/203

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 149.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 184
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 16.05.2006