David Edouard Jacques (1800-1878)

° Oostende, 17 maart 1800 - † Oostende, 23 juli 1878

beroep

eigenaar

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid van Oostende, 1861.01.01-1872.09.01

persoonlijke gegevens

vader: David Hubert Emmanuel
moeder: David Marie-Thérèse
gehuwd met Duvivier Marie-Françoise (<1878)
- kinderen:
- dochter (x Carbon Auguste)
- dochter (x Tertzweil Edouard)

beroep

eigenaar

overige mandaten, functies en activiteiten

- lid handelskamer
- lid Berg van Barmhartigheid, 1848
- voorzitter Berg van Barmhartigheid
- lid burgerlijk hospitaal
- komiteit Liberté et Progrès

eretekens

-ridder in de Leopoldsorde

iconografie

- Beeldbank Oostende, DW/B031: porseleinkaart Au Bazar van E. David-Duvivier

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 
- overlijdensakte 1878/392

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 148.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 184.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 06.06.2006