Davenes Henri

° ? - † ?

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1882.01.05-1887

persoonlijke gegevens

gehuwd met: Augustinus Marie

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 184.