Daniels André-Louis (1883-1976)

° Oostende, 4 mei 1883 - † Oostende, 5 december 1976
 

politieke loopbaan

gemeenteraadslid Oostende, 1940.05.24-1940.12.14

persoonlijke gegevens

- vader: Auguste Daniëls
- moeder: Stéphanie Stubbe
- gehuwd met: Alice Franco (1893-1976), een dame die zich in allerlei liefdadigheidscomités verdienstelijk maakte

studies

Zijn architectenopleiding moet hij in de jaren 1900-1904 genoten hebben, in volle “Belle-Epoque” dus. Voor de Belgische bouwkunst was het de tijd dat de “Tweede Eclectische Periode” onder Leopold II hoogtij vierde als klassieke burgerlijke bouwstijl. Het is deze stijl, later verwerkt met rechtstreekser Franse inspiratie , die we dan ook in de vroege scheppingen van Daniëls terugvinden.

beroep

architect

plannen en realisaties (oeuvre)

- Bredene: villa “L’aube” (1906-1907)
- Bredene: villa “Les Alouettes” (1906-1907)
Enkele typische Daniëlshuizen:
- Oostende, Euphrosina Beernaertstraat-Dr. L. Colenstraat: hoekhuis
- Oostende, Jozef II straat 44 met de loggia boven de koetspoort
- Oostende, Kerkstraat 45: in sobere Louis XV stijl; allen met gevels in donkergrijs “plaqué”.
- Oostende, Rogierlaan 24: het uiterst verzorgde hoekhuis sluit ook bij deze reeks aan.
- Oostende, Graaf de Smet de Naeyerlaan 16: huis “De Vrede: een vroeg werk, en minder geslaagd, met klassiek grondplan en gevelindeling. Hier beoogde hij duidelijk een combinatie van Vlaamse Renaissance-stijl met Louis XV-elementen.

Daniëls ontwierp ook enkele gebouwen van grotere afmetingen:
- Oostende, Hendrik Serruyslaan, tussen de Sint-Sebastiaanstraat en Witte Nonnenstraat: huizenblok met garage. Van het reusachtige complex rest vandaag alleen nog het hoekdeel, kant Post en een eenzame kolom in bossagewerk, verloren tussen de gevels aan de Hendrik Serruyslaan. Merk op hoe Daniëls in het hoekdeel vierkant en cirkel combineerde!
- Oostende, Leon Spilliaertstraat 1 - hoek met Van Iseghemlaan: Hotel Beau Séjour (nu Hotel Lido) (1928): bovenste bouwlagen later opgetrokken
- Oostende, hoek Adolf Buylstraat-Vlaanderenstraat: het voormalig”Hôtel Exelsia Palace”, later “Ville de Londres”, “Mach 3” is een van de gebouwen waarin Daniëls de mogelijkheden van het gewapend beton prachtig uitspeelde.
- Oostende, samen met de Franse architecten Flegenheimer, Bard & Garella: "Thermae"” (plannen van 1929, inhuldiging in 1933).
- Oostende, Van Iseghemlaan 51: “Opera Hotel”
- Oostende, Van Iseghemlaan 17: "Pax”
- Oostende, Karel Janssenslaan 21: huis (gesloopt)
- Oostende, August Strackéstraat; hoekhuis
- Oostende, Slijkenssteenweg: “De Bolle” (gesloopt)
- Oostende, Prinsenlaan 15 (hoek met Oude Molenstraat)
- Oostende, Frère Orbanstraat 45, 47
- Oostende, Graaf de Smet de Naeyerlaan 2 & 38
- Oostende, Louisastraat 2: Garage Forum
- Oostende, Louisastraat 8-B: Hotel Empire
- Oostende, Wellingtonstraat 70
- Oostende, Torhoutsesteenweg 35
- Oostende, Adolf Buylstraat – hoek met Hertstraat: Internationale Boekhandel
- Oostende, Kaaistraat 1a : Wijnen-Likeuren Vinic
- Oostende: Prinses Clementinaplein 58 (eigen woning): een stijlvol huis met voortuintje, de gevel bezet met ivoorkleurige tegels en met rondboogvensters op het gelijkvloers.
- Nieuwpoort: Hoek Marktstraat – Pottersstraat.

De vernielingen van 1940-45 noodzaakte herbouw op grote schaal terwijl de bevolkingsaangroei om uitbreiding van bouwzones schreeuwde. In de urbanisatie van het naoorlogse Oostende speelde de inmiddels meer dan 60 jaar oude architect nog een grote rol:
voor de herbouw van het nieuwe Kursaal diende Daniëls een project in (1946; afb. in Kustblad van 8 sept. 1946). Hij voorzag een streng bouwwerk met een hoge toren in 6 versmallende geledingen. Uit de vele ingestuurde projecten werd tenslotte de voorkeur aan het project Stynen-Vierin gegeven.
Ca. 1950 tekende hij ook de plannen voor een groep van 36 sociale woningen voor de groep “Oostendse Haard” (Goedheidstraat).
Uit dit alles blijkt hoezeer Daniëls zich aanpassen wist aan de nieuwe estetische idealen en niet verstarde in wat men hem tijdens de opleiding had voorgeschoteld.

overige mandaten, functies en activiteiten

Alhoewel bouwmeester was Daniëls zich wel bewust van de waarde van oude architectuur: In de hevige polemiek rond het al of niet slopen van de “Peperbusse” (1907-1908) nam hij het resoluut op voor het bewaren van de oude toren: In de “Echo d’Ostende” van 13.03.1908 verdedigde hij dan ook zijn standpunt in een bezield pleidooi.
Daniëls was actief lid en later voorzitter van de “Cercle Littéraire”.
Daniëls interesseerde zich zeker voor het artistieke leven te Oostende: zo vonden we hem terug als lid van een Jan de Clerck comité.

adres

- Oostende: Kapellestraat 31
- Oostende: Prinses Clementinaplein 58 (eigen woning) : foto FT/B1222 / FT/B1223 

bronnen

Daniëls verkocht op gevorderde leeftijd zijn fotografisch archief, dat zelfgenomen foto’s bevat van zijn bouwwerken, ook tijdens de constructie. De stukken die Bredene aangaan, kwamen in bezit van de Kring “Ter Cuere”, de zaken betreffende Oostende aan A.V.C, nu bij E.M.  Het archief bevat foto’s van zijn eigen woonhuis aan het Prinses Clementinaplein, de garage’s aan de Serruyslaan, enz.

iconografie

Daniëls poserend tussen de heren Vroome en Poupaert op de groepsfoto die Antony van deze gemeenteraad maakte.

links

- Inventaris van het bouwkundig erfgoed (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed)

bibliografie

- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens belle époque. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.
- Norbert HOSTYN. Architectuur en urbanisatie in Oostende tijdens het interbellum. Oostende (onuitgegeven manuscript), 2006.
- Norbert HOSTYN, André Daniels - Nationaal biografisch Woordenboek
- J. POTTIEZ, Architect André Daniels - Gidsenblad Lange Nelle, 14, 4, 2002 en 15, 1, 2003