Cornelis Pierre (1868-1926)

° Oostende, 6 augustus 1868 - † 30 december 1926

politieke loopbaan

strekking: katholiek

gemeenteraadslid Oostende, 1912.01.01-†1926.12 of 1927 (patroonsraadslid)

persoonlijke gegevens

vader: Cornelis Joseph
moeder: Bonnel Louise

beroep

steenkapper

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 103.