Colombie Jules (1858-1899)

° Oostende, 11 februari 1858 - † Oostende, 12 april 1899

politieke loopbaan

strekking: liberaal

- gemeenteraadslid Oostende, 1899.02.21 – † 1899.04.12 (patroonslid)

persoonlijke gegevens

vader: Colombie Jules Louis
moeder: Desmet Rosalie Justina
gehuwd met: Bonnel Maria Adela

beroep

- schilder
- handelaar herbergier (1899)

adres

- 1899: Oostende, Sint-Sebastiaanstraat 11

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 
- overlijdensakte 1899/217

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 102.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 16.05.2006