Chenot Auguste (1874-)

° Oostende, 16 juli 1874 -

politieke loopbaan

- gemeenteraadslid van Oostende, 1904.01.01-1911

persoonlijke gegevens

vader: Chenot Edouard
moeder: Goetgehebeur Mélanie

beroep

handelaar

overige mandaten, functies en activiteiten

secretaris ass. lib.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 146.
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 102.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).