Casteels Henri Emmanuel Marie (1841-1899)

° Oostende, 29 juni 1841 - † Oostende, 21 januari 1899

politieke loopbaan

strekking/partij: liberaal

gemeenteraadslid Oostende, 1896.03.30-† 01.1899.01.00 ca

persoonlijke gegevens

vader: Casteels Eugène
moeder: Degrave Marie Monique
gehuwd met De Coene Rosalie Philippine

beroep

reder
handelaar
kapitein bij de burgerwacht

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 

bibliografie

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 102.