Carbon Louis André Adrien (1817-1887)

°Oostende, 04 maart 1817 - † Brussel, 12 maart 1887

politieke loopbaan

strekking: liberaal, wordt katholiek in 1875

- gemeenteraadslid Oostende, 1867-1875
- parlementslid, 1884-1887

persoonlijke gegevens

vader: Carbon André Pierre Jacques
moeder: Drijvoet Thérèse Petronille
gehuwd met: Goddyn Zoe Marie
 

beroep

handelaar, reder, boekhouder op de maalboot

bibliografie

- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 145 en 206. (liberaal naar katholiek)
- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 101.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief internetversie.
- notulen gemeenteraad, passim

- jaarverslagen Oostende, passim 

Iconografie

Beeldbank Oostende M015157