Baels Henri (1878-1951)

° Oostende, 17 januari 1878 - † Knokke, 14 juni 1951

politieke loopbaan

strekking/partij: Katholieke partij

- gemeenteraadslid Oostende, 1912.01.01-1921.06.13
- schepen Oostende, 1921.06.13-1927.01.06
- Kamer van Volsvertegenwoordigers, 1920.02.10 (tvv Pil)
- minister van Openbare Werken en Landbouw (1926.05.20-1929.10.19), van Binnenlandse zaken en Landbouw (1929.10.19-1930.05.18), van Landbouw (193.05.18-1933.06.06)
- gouverneur van West-Vlaanderen, 1933.06.06-1940
- eregouverneur West-Vlaanderen

persoonlijke gegevens

- vader: Baels Jules (° Oostende, 18.08.1851), kantoorbediende
- moeder: Mauricx Delfine (° Oostende, 11.06.1848), viskoopster
- familie situeerde zich van oudsher in Oostendse visserijmiddens
- begraven: Oostende, 18 juni 1951

studies

- humaniora O.-L.-V.-College Oostende
- doctor in de rechten, Universiteit Leuven, 1898-08.10.1902
- kandidaat-notaris, Universiteit Leuven,  08.10.1902

beroep

- stagedoend advocaat, 1903
- advocaat, 1906

overige mandaten, functies en activiteiten

- secretaris Davidsfonds Oostende, 1897
- voorzitter Volksbond
- dichtte het visserslied "O Heere, zegen de Zee" en droeg dit op "als een ode aan zijn geliefde volk" (toondichter Ceurvels?)
- viceconsul der Nederlanden, Oostende
- ontwerper wetsontwerp houdende instelling van een onderzoeksraad voor zeevaart

eretekens

- commandeur in de Leopoldsorde
- Groot Kruis <oranje Nassau
- Groot officier van het Léggion d'Honneur
- Groot lint van de Kroonorde van Italië
- Groot lint van Sint-Sava (Joegoslavië)
- Groot lint van de Nijl (Egypte)

adres

- 1951: Knokke, Zoutelaan 104

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 
- BE/SAO/SAD521/12 - Baels Henri
- huwelijksakte ouders, Oostende, 1876/6

bibliografie

- MAERVOET, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 11(1982)blz. 88.
- VAN CAILLIE, André. Stamboom Baels. S.l., s.n., s.d., ca. 100 p.
- VAN GELDORP, Frans. Het geslacht Baels. S.l., s.n., 1972, 32 p.
- SMISSAERT, Emile. ‘Hendrik Baels. Zijn betekenis voor de Vlaamse Beweging’. De Plate, VIII, 1979, p. 90.

bronvermelding

online via archief.oostende.be/Oostendse biografieën, samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende, laatst gewijzigd op 31.05.2007