Surmont Michel (1891-1975)

° Oostende, 11 december 1891 - † Oostende, 20 november 1975

persoonlijke gegevens

  • gehuwd met Vanhoorne Jeanne
  • 1 zoon: Surmont Willy
  • begraven: Oostende, Sint-Petrus- en -Pauluskerk, 25 november 1975
    begraven in de familiegrafkelder, Nieuwpoortsesteenweg

beroep

- bedrijf van gas, elektriciteit en water, 16 mei 1910-
- wd. bureauchef, WO I
- wd. secretaris stedelijke gezondheidscommissie, WO I
- bureauchef, 1929.01.01-1933.09.08
- stadssecretaris Oostende, 1933.09.08-1968

overige mandaten, functies en activiteiten

- medesticher S.M. "De Oostendse Haard"
- medesticher kredietmaatschappij  "Eigen Haard"
- secretaris plaatselik dispensarium teringleijders, 1919-1933
- secretaris gezondheidscommissie haven, 1919-1933
- medeoprichter School voor Bestuurlijke Wetenschappen, 1946 (Oostende)
- erestadssecretaris

eretekens

- eeuwfeestmedaille, 1931
- burgerlijke medaille 1ste klasse, 1935
- Palmes d'officer d'Academie (Fr.), 1936
- Burgerlijk kruis 1ste klasse, 1947
- Ridder in de Kroonorde, 1947
- Burgerlijke medaille 2de klasse, 1948
- Ridder in de Leopoldsorde, 1953
- Officier de l'Ordre des palmes Académiques (Fr.), 1956
- Officier in de kroonorde, 1962
- bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid, 1966

iconografie

- Beeldbank Oostende, FT/F0484 e.a.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim, inz. 22.11.1968, blz.1359 e.v. 
- jaarverslagen Oostende, passim
- BE/SAO/SAD521/11 - Surmont Michel
- BE/SAO/SAB003 - Afscheid van stadssecretaris Michel Surmont (1968)

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 30.03.2006