Van Iseghem Alphonse Leopold Marie (1856-1937)

° Oostende, 15 juli 1856 - † Oostende, 16 maart 1937

politieke loopbaan

strekking: liberaal
provincieraadslid van West-Vlaanderen, 1904-1914

persoonlijke gegevens

vader: Van Iseghem Charles Thomas Jean
moeder: Van Aelter Amelie
gehuwd met: Smet Josèphe Sara, Brussel, 12 september 1888

studies

kandidaat-notaris

beroep

stadssecretaris Oostende, 07.08.1882-1907

overige mandaten, functies en activiteiten

- consul van Denemarken
- viceconsul van Spanje

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie 

- Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel I (1836-1921), p. 605.
- Maervoet, W., De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830- 1914, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1965, p. 196.

- Maervoet, W., Biografische gegevens nopens Oostendse politici 1830-1914 - De Plate, 13(1984)blz. 197.

- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie). 
- De familie Van Iseghem - De Plate, III, 1974, 2, p. 4.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 28.03.2006