De Brouwer Emile Joseph (1810-1893)

° Gistel, 11 september 1810 - † Oostende, 7 november 1893

persoonlijke gegevens

- vader: De Brouwer Jean-Baptiste Joseph
- moeder: Muuls, Louise Colette Isabelle
- gehuwd met Serruys Hélène Anastasia Julie (†  voor 1893)
- zus: De Brouwer Ludovica Maria
- schoonbroer: De Knuyt Josephus

beroep

- koopman (1845)
- directeur van de Ecole industrielle
- secretaris van de Kamer van Koophandel
- stadssecretaris Oostende, 1852-1882

overige mandaten, functies en activiteiten

- commandant van de Burgerwacht, 1848-1868
- erecomandant-majoor van de Burgerwacht, 14 juli 1868

eretekens

- ridder in de Leopoldsorde
- herinneringskruis van 1830
- burgerlijk kruis 1ste klasse
- ridder 4de klasse in de orde van de rode vleugel van Pruisen
- ridder 3de klasse in de orde van Wasa (Zweden)

iconografie

- Beeldbank Oostende, DW/B007: porseleinkaart knopenfabriek van Emile De Brouwer

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- overlijdensakte 1893/590

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 06.06.2006