Vilain Omer (1924-2013)

° 5 augustus 1924 - † Oostende, 8 juni 2013

politieke loopbaan

partij: Agalev

gemeenteraadslid Oostende, 1989-1994

persoonlijke gegevens

 • vader: Louis Vilain († 1925)
 • moeder: Angèle Robaeys († 1951)
 • gehuwd met Agnès Everaert, Middelkerke, 22 december 1951
 • kinderen:
  - Vicki Vilain (X Patrick Madelein)

studies

 • sociaal assistent, 1942-1945 (School voor Maatschappelijk Dienstbetoon Antwerpen (Sociale School))
 • Gegradueerde in de bibliofiele en bibliografische wetenschappen, 1959-1962 (Middelbare Bibliotheekschool van Brabant, Brussel)

 

beroep

 • bibliothecaris stad Oostende, 1944-1962
 • hoofdbibliothecaris stad Oostende, 1962-1988
 • docent kandidaat-bibliothecarissen, Provinciale dienst voor Bibliotheekwezen Brugge), 1966-1989
 • deeltijds bibliothecaris stadsbibliotheek Blankenberge, 1982-1984
 • bibliothecaris van de bibliotheek voor Zeelieden, 1947-1951 (Ministerie van Cultuur)

 

overige mandaten, functies en activiteiten

 • medestichter van de Koninklijke Oostendse heem- en Geschiedkundige kring De Plate, 1954
 • voorzitter van de Koninklijke Oostendse heem- en Geschiedkundige kring De Plate, 1959-2004
 • erkend weerstander van het geheim leger, afdeling Oostende, 1940-1945
 • ondervoorzitter van de verbroedering van het geheim leger (schuiloord Oostende), 1948-0000
 • bestuurslid oudleerlingen en vrienden van het Koninklijk Atheneum, Oostende, 1948-0000

eretekens

- erkentelijkheidsmedaille, 1940-1945
- medaille van de weerstand, 1940-1945
- gouden medaille van de Provincie West-Vlaanderen, 1994
- ereteken van de Belgische Boy-Scouts, 1947

iconografie

Beeldbank Oostende, FT/A0545

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- biografisch dossier Omer Vilain, Secretarie
- biografische steekkaart Omer Vilain, z.d. (04.2009)

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën, samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende laatst gewijzigd op 03.07.2013