Seldenslach Rudy (1954-2005)

° 1954.04.01 - Oostende, december 2005

politieke loopbaan

partij: SP

gemeenteraadslid Oostende, 2001.04.27-2005.12.xx