Reynaert Maurice Charles (1900-1962)

° Oostende, 17 november 1900 - † Oostende, 24 juni 1962

politieke loopbaan

partij: SP

- gemeenteraadslid Oostende, 1947-1952/1953-1958/1959-1962.06.24
- provincieraadslid West-Vlaanderen

persoonlijke gegevens

gehuwd met: Dewulf Irma
kinderen:
- Reynaert Marcel

begraven: Oostende (burgerlijk), 28 juni 1962, begraafplaats Stuiverstraat (familiegrafkelder)

overige mandaten, functies en activiteiten

- gewestelijk secretaris ABVV
- secretaris van de vakgroepen ACOD, Gemeentepersoneel, Kleding, Mijnwerkers en Diamant
- voorzitter Vrije Zwemmers Oostende
- ondervoorzitter arbeiswatersportbond vanBelgië
- beheerder West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij
- lid van de Klachtencommissie en van de Commissie van Advies inzake Werkloosheid
- lid Klachtencommissie R.V.Z.I.
- lid van de beheerraad moderhuis "Wante"
- lid van Paritaire commissies
- bestuurslid Belgische Socialistische Partij
- bestuurslid Bond Moyson
- bestuurslid coöperatieve S.M. De Noordstar

eretekens

- Ridder in de Leopoldsorde
- Zilveren medaille der Kroonorde
- Kruis van Politiek Gevangene, 1940-1945
- burgerlijke medaille 1ste klasse 1940-1945
- bijzonder mutualiteitsereteken 2de klasse
- bijzonder beroepsverenigingsereteken 2de klasse

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- BE/SAO/SAD521/10 - Reynaert Maurice

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 30.03.2006