Decaesstecker-Pauwelyn Jeanne (1914-1992)

° Staden, 14 september 1914 - † Oostende, 02 oktober 1992

politieke loopbaan

partij: PVV

gemeenteraadslid Stene, 1959-1970
gemeenteraadslid 1971-1982 / 1989-253.08.1989 (ontslag)
schepen Oostende, 1983-1988 (Bevolking, Burgerlijke Stand, Militie)

provincieraadslid West-Vlaanderen, 07.11.1971-31.12.1984 
Europees parlementslid, 17.12.1981-23.07.1984 

eretekens

ridder in de leopoldsorde, 20.12.1988

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 


bibliografie

- Schepens, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 348.
- Ost, Hilaire (red), De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. Deel III, Brugge, 1996, p. 445.
- Van Molle, Leen & Gubin, Éliane, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 356-357.
- De vrouw in de Oostendse politiek. Een terugblik, Oostende, Stad Oostende, s.d., s.p.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 22.03.2006