Laridon Alphonse (1926-2002)

° Oostende, 17 januari 1926 - † ?, 29 april 2002

politieke loopbaan

- partij: BSP, SP. Sinds eind 1990 had hij zitting als onafhankelijke
- gemeenteraadslid van 04 januari 1965-1970/1983-31 december 1994
- schepen van 01 januari 1971 -07 januari 1983 (cultuur, onderwijs en financiën)
- lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1971-1991)
- secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1998 tot 1990
- zitting in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, later de Vlaamse Raad (1971-1991)
- tweede ondervoorzitter (1977-1979) en secretaris (1979-1988) van het bureau Cultuurraad.

studies

licentiaat Economische Wetenschappen

beroep

directeur en inspecteur in het rijksonderwijs

overige mandaten, functies en activiteiten

overtuigd vrijzinnige en notoir humanist. Hij richtte de Oostendse afdeling op van het Vermeylenfonds en was een groot pleitbezorger en verdediger van het officiële onderwijs.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 
- biografisch dossier Alfons Laridon, Secretarie

bibliografie

VAN HAVERBEKE, Eddie. ‘De Kwartierstaten J. Goekint, J. Denorme en A. Laridon’. Ostendiana, IV, 1982, pp. 187-194.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 27.03.2006