Porta Marie-Jozef (1894-1983)

° Meeswijk, 5 juli 1894 - † 1 februari 1983

aka Leo Porta

politieke loopbaan

partij: CVP
- gemeenteraadslid Oostende, 1933-23.08.1974
- schepen Oostende: wd. 25.03.1966 – 18.06.1968 (Handel, Middenstand, ambtenaar Burgerlijke Stand)
- provincieraadslid West-Vlaanderen, 1935-1939
- bijgevoegd secretaris provincieraad West-Vlaanderen, 1937
- volksvertegenwoordiger, 04.1939-06.1949 (secretaris commissie voor naturalisatie, lid commissie Financiën, lid commissie Wederopbouw, verslaggever wet m.b.t. belasting op het kapitaal, 1945)

persoonlijke gegevens

- gehuwd met Marguerite Dupont (dochter van advocaat-provincieraadslid Lucien Dupont), oktober 1920
- vader van 5 kinderen

studies

kandidaat germaanse filologie, 1920 (middenjury)
doctor in de Rechten, 1920 (middenjury)
licentiaat in Zeerecht

beroep

- advocaat, 1921
- rechtskundig bijzitter, 1922-1928
- stafhouder van de Orde van advocaten van de Brugse Balie, 1952-1954
- lector in zeerecht aan de zeevaartschool in Oostende, 1931-1939

overige mandaten, functies en activiteiten

- ereconsul van Monaco, 1935
- ere-vice-consul van Denemarken, 1948
- bezieler van de jumelage met Monaco, 1958

eretekens

- burgerlijk medaille 1ste klasse, 1959
- burgerlijk kruis 1ste klasse, 1968
- bijzonder ereteken 1ste klasse (verdiensten m.b.t. middenstand)
- ridder in de Leopoldsorde officier in de Kroonorde, 1971
- officier in de Leopoldsorde, 1971
- ridder in de orde van St. Charles (Monaco)
- officier in de orde van St. Charles (Monaco)
- ridder 1ste klas in de orde van Dannebrog (Denemarken)
- Pro Ecclesia et Pontifice (H. Stoel), 1938

bronnen

BE/SAO/SAD521/1391 - Porta Marie-Jozef, 1958-1974 (22.129)
BE/SAO/SAD521/177/18 - Porta Marie-Jozef, (22.129)

bibliografie

- GUILLEMIN, Pierre. ‘Marie-Jozef-Leo Porta - Ostende Flash, I, 1959, 12, s.p.
- Kennismaking met Jan Piers en Maria-Jozef Porta - Ostend Flash, IV, 1961, 2, p. 15.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 29.03.2006