Peurquaet Julianus Henricus Emilius (Jules) (1885-1947)

° Oostende, 30 november 1885 - † Oostende, 4 oktober 1947

politieke loopbaan

strekking: socialistisch

- gemeenteraadslid Oostende, 1921.06.13-1932
- schepen Oostende, 1933.01.06-1940.05.24/1944.09.09-1946/1947-1947.10.03 (bevoegd voor openbare werken, beplantingen, stedelijke werkhuizen, stadsgebouwen, foren, markten, bezetten wegen, rioolnet en wegen, bevoorrading)
- provincieraadslid West-Vlaanderen, 1933-1947?
- volksvertegenwoordiger, 1921-1947?

persoonlijke gegevens

alternatieve naam: Jules
- vader: Peurquaet Julianus Franciscus
- moeder: Boudeloot Victorina Catharina
- gehuwd met Asaert Helena Maria
- kinderen:
1. dochter (echtg. Ballière Henri)

begraven: Oostende (burgerlijk), 8 oktober 1947

beroep

1921: paswerker
1947: werktuigkundige

overige mandaten, functies en activiteiten

- lid Urbanisatiecommissie
- lid Bijzondere commissie der regie van Gas- en Elektriciteit
- lid bedrijfsraad
- lid Besturende commissie van het Openbaar Stapelhuis
- lid raad van beheer der Thermen
- lid van de besturende commissie der Stedelijke Pensioenkas
- commissaris TMVW
- beheerder Oostendsche haard
- beheerder "Coöperatieve van Werderopbouw" Oostende
- voorzitter Werkrechtersraad
- diverse syndicale mandaten
 

eretekens

- burgerlijke medaille 1ste klasse, 1946
- officier in de Leopoldsorde, 1946

adres

1947: Oostende, Cirkelstraat 20

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim 
- BE/SAO/SAD521/12 - Peurquaet Jules
- overlijdensakte

bibliografie

DESCHACHT Daniël. Straatnamen van Oostende van A tot Z. Oostende (Deschacht), 1998, blz. 76.

iconografie

DESCHACHT Daniël. Straatnamen van Oostende van A tot Z. Oostende (Deschacht), 1998, blz. 76.

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 09.08.2006