Vroome Emiel Oscar Marie (1886-1971)

° Vlissingen (NL), 28 november 1886 - † Oostende, 28 juli 1971

politieke loopbaan

partij: Liberale partij
- schepen Oostende, 1927-1940 / 1944-1946 / 1947-1952 (bevoegd voor geldwezen, feesten, ruchtbaarheid, handel en nijverheid, vissershaven, militaire en burgerlijke opeisingen) / 1953-1958
- volksvertegenwoordiger, 1928-1931
- ereschepen, 25 mei 1962

persoonlijke gegevens

vader: Vroome jacques
moeder: Van Outryve Delphina
gehuwd met Debrock Albertina Adela († <1971), Leicester, 22.12.1914
kinderen:
- Vroome Queenie (echtg. Lucas)
- Vroome Christiana (echtg. Van Coillie)

beroep

industrieel
zaakvoerder

overige mandaten, functies en activiteiten

- oudstrijder WO I
- Liberale Jonge Wacht Oostende
- NV Oostende Bad en Strand
- C.V. Oostendse Haard

eretekens

- Officier in de orde van Leopold II (KB 05.12.1947)
- Ridder in de Leopoldsorde (KB 30.03.1940)
- Ridder in de Kroonorde (KB 15.05.1936)
- Burgerlijk Kruis 1ste klasse (KB 20.05.1952)
- Burgerlijke Medaille 1se klasse (KB 15.11.1947)
- Vuurkruis
- Overwinningsmedaille 1914-1918
- Herinneringsmedaille 1914-1918

adres

- 1971: Oostende, Warschaustraat 22

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- BE/SAO/SAD521/10 - Vroome Emiel
- overlijdensakte

iconografie

schenking 2013/18: Michèle Gits - Van Coillie

 

bibliografie

- DEVULDERE, R. Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965. Gent (R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling sectie geschiedenis), 1965, p. 4580.
- VAN MOLLE, P. Het Belgisch parlement 1894-1969. Gent, Erasmus, 1969, p. 377.
- Pourquoi Pas ?, 15 juli 1932.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 13.04.2015.