Van Glabbeke Gustave Adolphe Ernest Maximilien (Adolf) (1904-1959)

° Oostende, 08 augustus 1904 - † Zanzibar (TZ), 05 juli 1959

politieke loopbaan

partij: Liberale partij
- burgemeester Oostende, 1953-31.01.1959
- provincieraadslid van West-Vlaanderen
- volksvertegenwoordiger, 1936-
- minister van Openbare Werken - 1955 (ontslag wegens "schoonfamiliebegunstiging")

persoonlijke gegevens

vader: Vanglabbeke Polydore Gustave Alexandre, kapitein ter lange omvaart, havenkapitein Oostende
moeder: Huyghe Angèle Ernestine (° Bredene)
had als kind wellicht polio (kinderverlamming)
gehuwd met Mullie mevr.
begraven: Oostende

studies

- doctor in de Rechten, Université Libre de Bruxelles
- licentiaat in het zeevaartrecht, Université Libre de Bruxelles
- licentiaat in de economische en financiële wetenschappen, Université Libre de Bruxelles
- Amerikaanse universiteiten

beroep

advocaat, balie Brussel
- particulier secretaris Minister van Landsverdediging
- "zendingsgemachtigde gelastigde" ministerie van Koloniën

overige mandaten, functies en activiteiten

voorzitter van de ACLVB (1944-1959)

adres

- 1904: Oostende, Antwerpenstraat 17
- 1959: Oostende, Albert I-promenade 67b

iconografie

- beeldbank oostende.

- burgemeestersuniform wordt bewaard in de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige kring De Plate, Oostende.
- de fotocollectie van Adolphe Van Glabbeke wordt bewaard in het Liberaal Archief. 

bronnen

- Archief Oostende: notulen gemeenteraad, passim
- Archief Oostende: jaarverslagen Oostende, passim
- Archief Oostende: BE/SAO/SAD521/12 - Van Glabbeke Adolf
- Archief Oostende: geboorteakte Oostende 1904/1021
- Liberaal archief Gent: In memoriam Adolphe Van Glabbeke (ACLVB)

bibliografie

- DEVULDERE, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 4436-4439.
- VAN MOLLE, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 351-352.
- SCHEPENS, L., De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976-1979, Deel II (1921-1978), p. 387-388.
- LANDONNOL, J., A. Van Glabbeke, Le député libéral d'Ostende, ministre de l'Intérieur, in : La Face à main, 23 juni 1945.
- Le Livre Bleu. Recueil biographique, Brussel, Maison Ferd. Larcier, 1950, p. 487.
- Wie is dat in Vlaanderen? Biografisch Lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-België, Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1953, p. 106-107.
- SMISSAERT, Emile. Een eeuw Oostendse burgemeesters – Open Monumentendag, 10 september 2000. Oostende (Stadsbestuur), 2000, blz. 61-83.
- DE SCHRYVER, Reginald, De WEVER, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1325-1326.
- Bio-bibliografie van liberale prominenten Liberaal Archief (internetversie).

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
laatst gewijzigd op 14.05.2007