Piers Jan Baptist Leo (1920-1998)

° Oostende, 13 juni 1920 - † Oostende, 9 oktober 1998

politieke loopbaan

- partij: CVP (middenstandsvleugel)

- raadslid COO Oostende, 1946-1947
- provincieraadslid West-Vlaanderen, 1946 - 1949
- gemeenteraadslid Oostende, 01.01.1947-1952
- volksvertegenwoordiger, 26.06.1949-12.03.1965
- schepen Oostende, 1953-1958
- burgemeester Oostende van 07.02.1959-1964 / 1965-1970 / 1971-1976 / 1977-tot 15.10.1980 (vrijwillig ontslag op 21.07.1980) 
- senator, 1965-1972
- minister openbaar ambt, toerisme, 1966-1968

persoonlijke gegevens

vader: Piers Frans
moeder: Nierynck Eugenie
gehuwd met: Sap, Beernem, 26/08/1947

begraven: Oostende, 16 oktober 1998, Sint-Petrus- en -Pauluskerk - gecremeerd

studies

- Grieks-Latijnse humaniora, Onze-Lieve-Vrouwcollege Oostende, 1932-1939
- doctor in de Rechten, KU Leuven, 1939-1944
- licentiaat Politieke en Sociale Wetenschappen, KU Leuven, 1944-1945

beroep

advocaat aan de balie te Oostende 
plaatsvervangend vrederechter Oostende, 1948-1949

overige mandaten, functies en activiteiten

- lid CVP, secretaris Oostende, 1945-
- leraar, Provinciaal Instituut voor Bestuurswetenschappen Brugge, 1946-1949
- lid kerkfabriek H. Petrus en Paulus Oostende, 1946-1980
- beheerder NV Excelsior, 1951-1975
- voorzitter Hypothecaire Kredietbank van Oostende, 1954-1975
- beheerder Bank van Brussel, 1970-1975
- ereconsul Tunesië, 1971
- co-voorzitter Koninklijke Belgische Touring Club, 1971
- beheerder NV Siemens, 1972-1985
- beheerder Bank Brussel-Lambert (BBL), 1975-1985
- vice-voorzitter Touring Wegenhulp, 1980
- beheerder NV Decloedt en Zoon, 1983
- beheerder NV Ostend Pharma, 1987
- lid KSA
- voorzitter Federatie Rechtsfaculteit
- voorzitter Confederatie der Faculteitskringen
- lid NCMV
- bestuurslid en stichter afdelingen NCMV
- lid BB
- beheerder NV De Standaard-Groep
- beheerder Sun International
- beheerder Sabena
- voorzitter Hoge Raad voor Toerisme

eretekens

- Ridder Leopoldsorde
- Officier Leopold II
- Beroepsereteken 1ste klas
- Officier Orde van Iran
- Commandeur Orde van Senegal
- Groot-officier Orde van Grimaldi (Monaco)
- Groot-lint Orde van Marokko
- Groot-lint Orde van Kameroen
- Gouden Mathille, jaarlijkse Oostendse persprijs

adres

- Oostende, Kaaistraat 8-10

andere

- het Jan Piersplein, voor het huidige Stadhuis, werd naar hem genoemd
- als laatste wens van Jan Piers werd een beeld gemaakt van koning Boudewijn in Oostende en op 3 juni 2000 voor de Venetiaanse Gaanderijen onthuld door koningin Fabiola

iconografie

- beeldbank Oostende: Jan Piers
- burgemeestersuniform wordt bewaard in de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige kring De Plate, Oostende

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim

bibliografie

- GAUS, H. "Politiek biografisch lexicon", p. 887-890.
- PYLYSER, Jean-Marie. Jan Piers: 1920-1990. Met een voorwoord door Julien Goekint. Oostende, Oostendse Persclub, 1990, 369 p.
- SCHEPENS, L., De Provincieraad in West-Vlaanderen 1921-1978. Tielt, 1979.
- SMISSAERT, Emile. Een eeuw Oostendse burgemeesters – Open Monumentendag, 10 september 2000. Oostende (Stadsbestuur), 2000, blz. 61-83.
- VAN HAVERBEKE, Eddie. ‘De kwartierstaten K. de Puydt, F. Edebau, J. Piers en K. Seys’. Ostendiana, I, 1972, pp.127-136.
- VAN MOLLE, P., Het Belgisch parlement, p. 272 en 417
- Kennismaking met Jan Piers en Maria-Jozef Porta - Ostend Flash, IV, 1961, 2, p. 15.
- Vraaggesprek met minister Jan Piers - De Post", nr. 911, 21/08/1966, p. 20-23. - KADOC, Archief CVP-nationaal, nr. 187
- Jan Piers (1920-1998). In ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online]. 2003-11-03]. Record no. 3917.

iconografie

- De Stem van het Volk, 1958, 6A, p. 2.
- www.beeldbankoostende.be / Piers

bronvermelding

online via www.oostende.be / Archief / Oostendse biografieën
samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende
laatst gewijzigd op 16.04.2008